TÜRKİYE KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ


Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun kapsamında il ve ilçelerde kurulu Kırmızı Et Üretici Birliklerinin talebi ve bir araya gelmesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 28.01.2008 Tarih ve 459 Sayılı onayı ile tescili yapılarak kurulmuştur.

Kırmızı Et Üretici Birlikleri en az ilçe seviyesinde ve her ilçe de yalnızca bir tane olmak kaydıyla kurulabilirler. Bir Üretici Birliğinin kurulabilmesi için en az 16 tarımsal üreticinin bir araya gelmiş ve yıllık pazarlanabilecek et üretimlerinin asgari 320 ton olması gerekmektedir.

AMACI

Merkez birliğine üye olan Kırmızı Et Üretici Birliklerinin ürettikleri kırmızı etin ulusal düzeydeki üretim planlamasına ve pazarlamasına ilişkin kurallara uyulmasında üyelerine yardımcı olmak ve üyelerini yönlendirmektir.

MERKEZ BİRLİĞİNİN GÖREVLERİ

a) Merkez birliğine üye birliklerin ürettikleri kırmızı etin ulusal düzeyde üretim planlamasını yapmak.

b) Kırmızı etin pazarlamasına ilişkin kurallara uyulması, pazar araştırmasının yapılması ve pazarlama zincirinin geliştirilmesinde üyelerine yardımcı olmak, üyelerini yönlendirmek.

c) Merkez birliğin üyesi Kırmızı Et Üretici Birliklerinin faaliyetlerini desteklemek, izlemek ve değerlendirmek.

d) Üye birliklerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.

e) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin kırmızı et konusunda yapacağı çalışmalara katılmak ve danışma kuruluna temsilci göndermek.

f) Ulusal Tarım Politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere sektör/ürün bazında oluşturulmuş/oluşturulacak ürün konseyi ve diğer benzeri kuruluşlara temsilci göndermek ve birlikte çalışmalar yapmak, ayrıca Avrupa Birliğine uyum sürecindeki gelişmelerden doğacak ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde ortak piyasa düzenlerinin gerektirdiği görevleri yürütmek.

g) Ulusal düzeyde üretim programlarının gerekenlerinin yerine getirilmesi için gayret göstermek, bakanlığın çıkaracağı talimatlar doğrultusunda üretim değer tahminleri yapmak, yaptırmak ve yayınlamak.

h) Gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan teknik ve mali destek (hibe, kredi) almak veya birliklerin/üreticilerin almalarına aracılık etmek.

i) Çalışma konuları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu kuruluşlara üye olmak,

j) Kuruluş amacı doğrultusunda her türlü çalışmaları yapmaktır.

MERKEZ BİRLİĞİNİN ORGANLARI

Merkez Birliğinin organları şunlardır:

a) Genel Kurul     b) Yönetim Kurulu   c) Denetim Kurulu.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İLE İLİŞKİLER

Üretici Birlikleri ve Merkez Birliği; 5200 sayılı tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ve ilgili yönetmelikle kendilerine verilen işlerle ilgili olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın gözetim ve denetimine tabidir. Birliklerin ve Merkez Birliği’nin mali yönden denetimi; Bakanlık, Merkez Birliği Denetleme Kurulu, Merkez Birliği Yönetim Kurulu ve Merkez Birliği Genel Kurulundan herhangi birinin isteği üzerine bağımsız denetim kurullarına yaptırılır.

FAALİYETLER

2008 yılında kurulan Merkez Birliğimiz yoğun olarak faaliyetine Temmuz 2010 tarihinden itibaren başlamıştır. Yurt genelinde kurulu 119 kırmızı et üretici birliği üyemiz bulunmakta, yeni birliklerin kurulmasına da hızla devam edilmektedir.

“Kırmızı Et Sektörü”  ile üyelerimizin sorunları ve önerilerimiz başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere tüm kamu kuruluşlarında dile getirilmektedir. Üyelerimizin hakkını koruma, iş ve işlemlerini kolaylaştırma ve üretimin sürekliliğini sağlama adına tüm girişimler yapılmaktadır. Üreticilerimizin sorunlarının ve çözüm önerilerinin aktarılması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hayvancılık Meclisi ve Ulusal Kırmızı Et Konseyi ve diğer kuruluşların düzenlediği toplantılara katılım sağlanmaktadır.

Eğitim ve teknik bilgi artırma çerçevesinde yurt içi   seyahatler düzenlenmekte, yurt içinde de “Eğitim ve İstişare Toplantıları” gerçekleştirilmektedir.

Hayvancılıkla ilgili fuarlara katılım sağlanmakta olup, ülkemizde ilk defa kırmızı et konusunda bir fuar düzenlenmesi hususunda girişimlere başlanmış, öncü olunmuş ve fuar gerçekleşmiştir.

 

Merkez Birliğimiz tarafından besilik erkek sığır desteklemesine esas olan verilerin girişinin yapılabilmesi için internet tabanlı Ulusal Kırmızı Et Kayıt Sistemi oluşturulmuştur. Sistem oluşturulurken sadece kesimi yapılan hayvanların sisteme girişi baz alınmamış hem gelecek destekleme dönemine ışık tutmasına hem de üretim planlaması yapılabilmesine olanak sağlanması için üreticilerin tüm besi varlığının sisteme girişinin yapılması planlanmıştır. Böylece ülkemizde özellikle hayvansal üretim ve hayvan varlığı ile ilgili veri elde etme sıkıntısının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca her türlü Avrupa Birliği desteğini araştırarak, ülkemiz ve alt birliklerimize sektörle ilgili güzel ve faydalı faaliyetlerde bulunmayı, üniversitelerimiz aracılığıyla da üreticilerimize araştırma ve eğitim çalışmaları ile gerekli olan tüm bilgileri kaynağından ulaştırmayı amaçlamaktayız.