Kırmızı Et Üretici Birliği Kurmak İçin Aranan Şartlar:
•    Hayvansal üretim kapasitesi asgari pazarlanacak et üretimi yıllık 320 ton olmalı
•    En az 16 Tarımsal üretici olmalı.
•    En az ilçe seviyesinde kurulabilir.
•    Her ilçede en fazla 1 tane kırmızı et üretici birliği kurulabilir.
•    Eğer üretici birlik il düzeyinde kuruluyorsa o ilin Merkez ilçesinden ve tüm ilçelerinden üye bulundurmak zorundadır.
•    Gerçek kişiler bakımından, on sekiz yaşını doldurmuş olmak,
•    Tüzel kişilerin birliklere üyelik başvurusu için kendi yetkili organlarınca yetkilendirilmesi gerekir (yönetim kurulu kararı vs.).
•    Birliğin kuruluşunda geçici yönetim ve kurucu üyelerin Birlik tüzüğünün son kısmında bulunan imza bölümünü imzalamaları, ayrıca geçici yönetim kurulunun tüzüğün her sayfasının alt kısmını imzalamaları. Sonradan Birliğe üye olanların Birlik tüzük hükümlerini kabul ettiklerine dair dilekçe vermiş olmaları.

Kuruluş Belgeleri:
•    İkamet ettiği ilçenin Ziraat odasından alınan Çiftçi Belgesi (tüm üyeler için)
•    Nüfus Cüzdanı fotokopisi (tüm üyeler için)
•    Tüzük (4 tane)
•    Kapasite Raporu (il/ilçe müdürlüğü tarafından tek liste halinde çiftçi belgesindeki hayvan varlığına göre hazırlanır)
•    Kuruluş Belgeleriniz ile İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklerine dilekçe ile Başvuruda bulunmanız gerekmektedir.