Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğine Üyelik İçin
•    Kuruluş Genel Kurulunu yapmış olmak
•    Merkez Birliğe üye olmak istediğinizi belirten dilekçe
•    Merkez  Birliğe üyelik için genel kurulda alınan karar
•    Bakanlık onaylı Tüzük
Genel Kurul Evraklarının Tamamı:
1. Genel Kurul Toplantı Tutanağı(Merkez Birlik Temsilcisinin seçildiği)
2. Tahmini Bütçe
     3. Hazirun Listesi
     4. Bilanço
     5. Faaaliyet Raporu
     6.Denetim Raporu
     7. Önergeler (Divan Başkanlığına)
     8. Bakanlık Temsilcisi Raporu
     9. Gelir-Gider Cetveli
     10. Yerel Gazete İlanı
•    Merkez Birliği Temsilcisi ve Birlik Başkanının Nüfus Cüzdanı sureti
•    Merkez Birliği Temsilcisinin 2 Adet Fotoğrafı
•    Merkez Birliği Temsilcisinin İmza Sirküleri
•    Merkez Birliğin Hesabına yatırılan 2.000,00 TL’lik Giriş Aidatı makbuzu
•    Ulusal Kırmızı Et Kayıt Sistemi için 3.090,00 TL’lik ödemenin makbuzu.  
•    İletişim Adresleri
Telefon:
Faks:
Adres:
E-Mail:
Birlik Başkanı ve Temsilcinin Cep Telefon Numaraları
Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği
Adres:Mustafa Kemal Mah. 2140.Sok. Demirler Plaza 18/3 Çankaya/ANKARA   
Tel:     (0312) 219 51 84
Faks:  (0312) 219 51 89
E-Posta: info@tuketbir.org.tr
Hesap Bilgileri:T.C.Ziraat Bankası
Mustafa Kemal Mahallesi Şubesi/Ankara
Hesap Numarası: 49922145-5005
IBAN: TR44  0001  0024  8649  9221  4550  05